Hoe kan het overstromingsgebied voor een aantrekkelijke en leefbare buurt zorgen?

Plaats voorzien waar de buurten kunnen samenkomen om bv. een tent te kunnen zetten.